• Takemoto เป็นผู้นำในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เรามีบริการตกแต่งบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรามุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
  Takemoto มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรามีฐานการผลิตในประเทศญี่ปุ่น, ประเทศจีน และประเทศอินเดีย นอกจากนี้เรามีสำนักงานขายอยู่ในหลายประเทศเพื่อรองรับลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทั่วโลก

  • 1950 : จัดตั้งบริษัท
  • 1984 : จัดตั้งโรงงานแห่งแรกที่เมืองยูกิ (Yuki) อิบารากิ
               ประเทศญี่ปุ่น
  • 1989 : จัดตั้งโรงงานแห่งที่สองที่เมืองยูกิ (Yuki) อิบารากิ
               ประเทศญี่ปุ่น
  • 1996 : จัดตั้งโรงงานที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
  • 1997 : จัดตั้งโรงงานที่เมืองอาซาฮิกาวะ (Asahikawa ) ฮอกไกโด
               ประเทศญี่ปุ่น
  • 2003 : จัดตั้งโรงงานที่เมืองโยชิกาวะ ( Yoshikawa ) ไซตามะ
               ประเทศญี่ปุ่น
  • 2004 : จัดตั้งโรงงานที่เมืองคุนซาน (Kunshan) ประเทศจีน
  • 2005 : จัดตั้งสำนนักงานขายที่ประเทศอเมริกา และจัดตั้งโรงงานที่
               เมืองโทยามะ (Toyama) ประเทศญี่ปุ่น
  • 2009 : จัดตั้งโรงงานที่เมือง ฮอกไกโด (Hokkaido) ประเทศญี่ปุ่น
  • 2011 : จัดตั้งโรงงานที่เมืองโอซาก้า (Osaka) ประเทศญี่ปุ่น
  • 2013 : จัดตั้งบริษัทตัวแทนในประเทศไทย
  • 2014 : บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว
               ประเทศญี่ปุ่น
  • 2015 : จัดตั้งสำนักงานขายที่ประเทศเนเธอร์แลนด์
  • 2016 : จัดตั้งสำนักงานขายในประเทศไทย และจัดตั้งโรงงานที่
               ประเทศอินเดีย